Abb Takk News

Abb Takk – PTI – Jalsa Rahim Yar Khan – 9-11-2014 – part -2