Abb Takk News

Pakistan – India border Forces agreed to resolve all disputes through talks